Právní upozornění

Odmítnutí odpovědnosti

Všechny články a ilustrace zveřejněné na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem. Jakékoli použití takového materiálu, které není povoleno zákonem o autorských právech, vyžaduje předchozí písemný souhlas. To platí zejména pro kopírování, úpravy, překlady, ukládání, zpracování nebo reprodukci obsahu v databázích nebo jiných elektronických médiích a systémech. Fotokopie a stahování webových stránek lze provádět pouze pro osobní, soukromé a nekomerční účely.

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za poskytnuté informace z hlediska jejich správnosti, úplnosti nebo aktuálnosti. Články představují názory příslušných autorů.

Redakce


Lista AG

Fabrikstrasse 1

CH-8586 Erlen


Telefon +41 71 649 21 11

Turn on Javascript!

Implementace na webu


visions.ch gmbh | Reklamní agentura pro novou komunikaci

Schottengasse 12

9220 Bischofszell

Švýcarsko

Jsme zde, abychom vám pomohli
Telefon +42 0 724 131 081